Rekuperator – urządzenie do bezstratnej wentylacji

Rekuperatory

Umożliwiającą odzyskiwanie ciepła centralą wentylacji mechanicznej jest rekuperator. Urządzenie to posiada wymiennik ciepła, w którym wywiewane powietrze oddaje energię cieplną na rzecz świeżego, zaciąganego z zewnątrz. Stosuje się wymienniki przeciwprądowe, krzyżowe i obrotowe. Oferują one różną wydajność pracy. Do zasilania rekuperatora wykorzystuje się energię elektryczną.

Rekuperatory — jak dobrać?

 rekuperatoryWarunkiem korzystnego odzyskiwania ciepła jest poprawne wykonanie, rozlokowanie i podłączenie kanałów wentylacji mechanicznej. Powietrze zużyte i świeże w rekuperatorze nie mieszają się ze sobą. Za zatrzymanie zanieczyszczeń znajdujących się w świeżym powietrzu odpowiada system filtracyjny. Wymiennik powietrza prowadzi do wyrównania temperatury między mijającymi się strumieniami powietrza. Latem w klimatyzowanych pomieszczeniach strumień nawiewanego powietrza jest schładzany. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby cieszyć się z rekuperacji, jest wykonanie projektu wentylacji mechanicznej. Kanały wentylacyjne powinny być doprowadzone do każdego pomieszczenia.

Rekuperatory Wydajność urządzenia podawana jest w metrach sześciennych na godzinę. Odpowiedni dobór jest możliwy po zsumowaniu zapotrzebowania wszystkich znajdujących się w domu pomieszczeń. W takiej kwestii jak sprawdzone rekuperatory Poznań oferuje zarówno sprzedaż sprzętu, jak i usługi montażowe. Rekuperator składa się z dwóch wentylatorów, które mogą być stało- lub zmiennoprądowe, wymiennika ciepła, automatyki sterującej, filtrów i zapewniającej izolację obudowy. Dodatkowo rekuperator może posiadać system zapobiegający zamarzaniu. Wymienniki ciepła różnią się od siebie pod względem ilości przepływającego powietrza, sprawności odzysku ciepła i strat ciśnienia. Wymiennik przeciwprądowy z kanałami wywiewnymi i nawiewnymi ułożonymi równolegle zapewnia sprawność na poziomie powyżej 90%. Krzyżowy wymiennik posiada kanały umieszczone prostopadle względem siebie. Takie urządzenie jest tańsze, ale zapewnia sprawność na poziomie maksymalnie 70%. Rodzaj zastosowanych w rekuperatorze wentylatorów wpływa na wydajność urządzenia, poziom hałasu, energooszczędność oraz trwałość.

Wstępna nagrzewnica odpowiada za usuwanie szronu z wymiennika ciepła, natomiast wtórna dogrzewa powietrze, gdy zajdzie taka potrzeba. Podczas obliczania potrzebnej mocy rekuperatora przydatne mogą być wytyczne zawarte w normie PN-EN 16798. Rekuperator należy zamontować w miejscu suchym i zadaszonym, w którym generowany przez urządzenie hałas nie będzie uciążliwy dla domowników.